Legyen az archicentrum a kezdőlapom


Regisztrálok és feliratkozom az archicentrum hírlevelére

2021.03.06.

Keresés

Termékcsoportok

Ügyfeleink bemutatása

CAD csomópontok

CAD elemtár

GDL objektumok

Termékadatlapok

Segédprogramok

Alkalmazási útmutatók

Textúrák

Referenciaképek

Prospektusok

Árlisták


Akciók  Belépés
Loginnév:
Jelszó:
 
Regisztráció
Elfelejtette jelszavát

Szolgáltatásaink

Tartalom hozzáadása

Link hozzáadása

Kapcsolat velünk

FAQ

Közbeszerzésen indulna?
Bízza profikra a papírmunka nehezét! Ajánlattevők teljes körű közbeszerzési képviselete: TriCSÓK Kft.
Problémamentes közbeszerzés!


   Hírek   Eseménynaptár   Linkek   Törvénytár   Intézmények   Pályázatok   Szoftverek   archicentrum
 Felhasználói feltételek

A www.archicentrum.hu weboldal felhasználói feltételei:

Felhasználó a www.archicentrum.hu weboldalra történő belépésével (beleértve a fórumokat és valamennyi aloldalt is), elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

 1. A www.archicentrum.hu weboldal meghatározott szolgáltatásainak eléréséhez regisztráció szükséges.

 2. A regisztráció elvégzésével a felhasználó (látogató) hozzájárul, hogy a regisztráció és a felhasználás során megadott adatai statisztikailag feldolgozott formában, egyedi azonosítókhoz nem kapcsolhatóan megjelenjenek a honlapot üzemeltető Interart Consulting Kft. (továbbiakban: Interart) által készített statisztikákban, elemzésekben, felhasználói listákban. Ezeket a dokumentumokat az Interart jogosult üzleti tevékenysége során felhasználni, partnereinek átadni.
  A www.archicentrum.hu weboldal "Adatvédelmi alapelvek" elnevezésű dokumentumában meghatározott hírlevelek igénylése esetén felhasználó hozzájárul, hogy az Interart a hírlevelek megküldésére vonatkozó adatokat összesített és feldolgozott, személyre nem visszabontható, egyedi személyi azonosítókhoz nem kapcsolható formában partnereinek átadja.

 3. Felhasználó kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a szolgáltatás igénybe vétele során birtokába jutó adatokkal nem él vissza, azokat kizárólag jogszerűen használja fel.

 4. Az Interart a felhasználó által a regisztráció és a www.archicentrum.hu weboldal további felhasználása/látogatása során megadott személyes adatait jogosult kezelni és feldolgozni a weboldal "Adatvédelmi alapelvek" elnevezésű dokumentumában foglaltaknak megfelelően. Az adatkezeléshez és feldolgozáshoz való hozzájárulás a felhasználó részéről megadottnak tekintendő a felhasználó által a regisztráció során, vagy később bármikor megadott személyes és szervezetekre vonatkozó adatokra, amennyiben a felhasználó a regisztrációt elvégzi. A regisztráció elvégzésével felhasználó elismeri, hogy a jelen felhasználói feltételeket és a www.archicentum.hu weboldalon található "Adatvédelmi alapelvek" elnevezésű dokumentumban foglalt feltételeket megismerte, azokat elfogadja és magára nézve mindenben kötelező érvényűnek tekinti.

 5. A felhasználó által megadott adatoknak pontosnak és érvényesnek kell lenniük, az ezért való felelősséget minden tekintetben a felhasználó viseli. Az Interart a felhasználók által megadott adatokat nem ellenőrzi, nem vállal semmilyen felelősséget az adatok érvényességét és pontosságát illetően. Amennyiben a felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail címre az Interart önhibáján kívül bármilyen okból nem képes hírlevelet kézbesíteni (hibás e-mail cím, megtelt postafiók), az Interart jogosult a felhasználót a regisztrált felhasználók közül törölni. Az Interart nem köteles az előzőek szerinti hibás e-mail címet újabb regisztráció során elfogadni.

 6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a www.archicentrum.hu weboldal (illetve annak valamennyi, az Interart által valamely módszer vagy rendszer szerint elrendezett tartalmi eleme) szerzői jogi védelemben részesülő gyűjteményes műnek minősülő adatbázis. A szerzői jogi védelem kiterjed a gyűjteményes mű egészére és annak elemeire (grafika, animáció, layout, interaktivitás, design, rendszerterv, programozás, adatstruktúra stb.) Az Adatbázis szerzői jogi jogosultja az Interart.

 7. A www.archicentrum.hu weboldal felhasználói jogosultak a weboldalon található tartalomhoz való hozzáférésre, ezen tartalom letöltésére, a letöltött tartalomnak az Internet-hozzáféréshez használt számítógép merevlemezén való rögzítésére, többszörözésére, kinyomtatására, annak tervezői vagy építőipari kivitelező tevékenységük során történő felhasználására. Felhasználó különösen nem jogosult a tartalom terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatalára sem ellenérték fejében sem anélkül, különösen tilos továbbá az Interart előzetes írásbeli engedélye nélkül a www.archicentrum.hu weboldal tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is. A www.archicentrum.hu weboldalról híreket, értesüléseket átvenni csak a weboldalra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő ne m módosítja az eredeti információt és a weboldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti. A www.archicentrum.hu weboldalról letölthető szoftverek felhasználására az adott szoftver licencszerződése az irányadó.

 8. A www.archicentrum.hu weboldalon elérhető, illetve onnan letölthető tartalom szerzői joga az Interart Consulting Kft., illetve szerződéses partnerei* tulajdona, így a tartalom bármilyen felhasználása csak a jelen Felhasználói feltételek szerint történhet.

 9. Minden, a www.archicentrum.hu weboldalról letölthető szoftver (továbbiakban: Szoftver) az Interart és/vagy szerződéses partnereinek szerzői jog által védett terméke. A Szoftver használatát a Szoftverre vonatkozó végfelhasználói licencszerződés rendelkezései szabályozzák. A felhasználó a Szoftver telepítésével kötelező érvénnyel elfogadja az arra vonatkozó Licencszerződés feltételeit. A Szoftver Licencszerződésnek nem megfelelő használatát, bármely reprodukcióját vagy továbbterjesztését a törvény kifejezetten tiltja és az súlyos szerzői-, polgári- és büntetőjogi következményekkel járhat. A jogsértőkkel szembeni igények és szankciók teljes mértékben érvényesítésre kerülnek. A Szoftver bármilyen kiszolgálóra vagy webhelyre történő másolása vagy reprodukálása további reprodukálás vagy újratovábbítás céljából kifejezetten tilos. Amennyiben a Szoftverre szavatosság vagy jótállás vonatkozik, az kizárólag a vonatkozó licencszerződés szerint értelmezhető. Az Interart kizár minden jótállást, szavatosságot és feltételt a szoftvert illetően, ideértve a forgalmazhatóságra, a meghatározott feladatra való alkalmasságra, a tulajdonra, jogtisztaságra és a harmadik személyek jogainak megsértéséért való felelősségre vonatkozó szavatosságot és feltételeket. Az Interart és/vagy szerződéses partnerei nem vállalnak felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges vagy bármilyen más kárért (korlátozás nélkül beleértve az elmaradt hasznot, az üzletmenet megszakadásával, vagy az üzleti információ elvesztésével és adatvesztéssel kapcsolatos károkat), még akkor sem, ha az Interartot előzetesen értesítették ilyen károk lehetőségéről.

 10. Az archicentrum és az itt hivatkozott partnerek nevei, logói az Interart, illetve szerződéses partnerei árujelzői, védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei. Az AutoCAD az Autodesk, a GDL illetve a GDL Tehnology a Graphisoft védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. A Microsoft, a Windows, a Windows NT, a Word és az Excel a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Az Acrobat az Adobe Systems Incorporated védjegye vagy bejegyzett védjegye. Az egyéb megemlített termék- és cégnevek a jogosult cégek védjegyei.

 11. A www.archicentrum.hu weboldalon található, az Interart és az archicentrum nevéhez és arculatához tartozó, szerzői jog által védett bármilyen írásos, állókép, mozgókép, szoftver vagy egyéb anyagokat kizárólag az Interart előzetes írásos engedélyével lehet felhasználni, elektronikusan közzétenni, másolni, illetve egyéb helyen, bármilyen formában felhasználni.

 12. A www.archicentrum.hu weboldalon található dokumentumok, adatok, információk, ábrák, grafikák, képek szoftverek stb. (továbbiakban: tartalom) között előfordulhatnak technikai pontatlanságok, hibák, ezért az Interart semmilyen felelősséget nem vállal. Az Interart nem vállal semmilyen felelősséget a www.archicentrum.hu weboldalon megjelentetett tartalom bármilyen célra való alkalmasságát illetően. Az Interart a weblapon minden tartalmat a ''jelen állapotában'', minden szavatosság nélkül helyez el, és azok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A tartalom használatából származó minden kockázat a felhasználót terheli. Az Interart és/vagy szerződéses partnerei nem vállalnak felelősséget a www.archicentrum.hu weboldal tartalmának pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentességéért vagy zavartalan működéséért, a felhasználót érő, a tartalom használatából származó semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges vagy bármilyen más kárért (korlátozás nélkül beleértve az elmaradt hasznot, az üzlet menet megszakadásával, vagy az üzleti információ elvesztésével és adatvesztéssel kapcsolatos károkat), még akkor sem, ha az Interartot előzetesen értesítették ilyen károk lehetőségéről.

 13. Teljes mértékben felhasználó felelőssége, hogy a www.archicentrum.hu weboldalon található tartalom pontosságát, megbízhatóságát, hibamentességét ellenőrizze.

 14. Az Interart minden tőle elvárhatót megtesz a www.archicentrum.hu weboldal zavartalan működéséért, ugyanakkor ezért semmilyen felelősséget nem vállal. Felhasználó ilyen okból semmilyen kártérítési vagy egyéb igényt nem érvényesíthet az Interart-tal szemben.

 15. Az Interart fenntartja a jogot, hogy a www.archicentrum.hu weboldal tartalmát, struktúráját, felépítését illetve minden egyéb elemét bármikor módosítsa.

 16. A szerzői és szomszédos jogok harmadik fél általi megsértéséért az Interart semmilyen felelősséget nem vállal.

 17. A www.archicentrum.hu weboldal felhasználói feltételeit rögzítő szabályok megsértése esetén az Interart és/vagy a jogsérelmet szenvedő fél jogosult haladéktalanul megtenni a jogsérelem vagy jogszabálysértés által szükségessé tett jogi lépéseket, vagyis polgári jogi igények esetén peres eljárást kezdeményezni, és megfelelő esetben megindítani az elektronikus kereskedelmi törvényben szabályozott értesítési és eltávolítási eljárást, bűncselekmény gyanúja esetén feljelentést tenni, egyéb esetben értesíteni az ügyben hatáskörrel rendelkező hatóságot és az eljáró szervekkel együttműködni.

 18. A jelen jogi feltételekben és a felhasználói feltételekben nem szabályozott kérdéseket illetően a hatályos magyar jog előírásai alkalmazandóak. Minden esetben, ha a feltételek bármelyike valamilyen oknál fogva semmisnek vagy érvénytelennek minősül, azok helyébe az alkalmazandó jogszabálynak megfelelő és a hatálytalan rendelkezéssel kiváltani kívánt joghatás szempontjából legmegfelelőbb rendelkezés lép, nem érintve a többi feltétel érvényességét.

 19. Jelen 'felhasználói feltételek' értelmében az Interart szerződéses partnerének minősülnek azok a cégek, társaságok stb., amelyek az Interart-tal kötött írásbeli szerződés alapján a www.archicentrum.hu weboldalon tartalmat helyeznek el. Különösen nem minősül szerződéses partnernek a weboldal felhasználója (látogatója). A www.archicentrum.hu weboldalon érteni kell annak valamennyi aloldalát, microsite-ját is.


Hirdetés


archicentrum | Médiaajánlat | | Adatvédelmi alapelvek | Kapcsolat velünk
copyright Interart Consulting Kft. 2002-2021. www.archicentrum.hu
Jogi képviselőnk: Dr. B. Horváth Ágnes ügyvéd, Budapest